Prislista

Undersökning inklusive 4 röntgenbilder
850 kr
Extra röntgenbild
100 kr
Undersökning ny patient exklusive röntgen
1350 kr
Panoramaröntgen
650 kr
Tandstensborttagning i samband med undersökning
350 - 810 kr
Tandhygienistbesök
1 050 - 1 515 kr
Tandfyllning med kompositmaterial
920 - 1 850 kr
Kompositkrona
2 215 - 3 030 kr
Rotfyllning
3 750 - 6 900 kr
Bettskena
4 640 kr
Tandutdragning
1 450 - 4 600 kr
Tandteknikerframställd krona
6 100 - 7 900 kr
Tandteknikerframställd bro, tre tänder
11 500 - 15 000 kr
Implantatoperation inklusive ett implantat
ca 17 000 kr
Tandteknikerframställd krona på ett implantat
10 900 kr
Tandblekning hemma med skena
2 200 – 3 500 kr

Dessa priser är exempel på vanliga frågeställningar och vi vill därför att Du ser dem som vägledande. Det finns ett brett panorama av olika behandlingar och val av material som påverkar priserna på framför allt implantat och tandteknikerframställda kronor/broar.

Dessutom påverkar tandvårdsförsäkringen patientpriset genom att erbjuda ett s.k. högkostnadsskydd beräknat på försäkringskassans referenspris enligt följande
Upp till 3 000 kr betalar Du hela kostnaden.
I intervallet 3000 – 15 000 kr betalar Du 50%
På det som överstiger 15 000 kr betalar Du 15%

Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet på: forsakringskassan.se»

Vi förklarar gärna mer, och lämnar en skriftlig kostnadsberäkning vid större behandlingar omfattande mer än två besök eller
3000 kr