Samarbetspartner

Vi samarbetar med tandläkare Jahan Abtahi specialist i käkkirurgi och tandsköterskan Lena Engdahl. De har mycket lång erfarenhet av implantatkirurgi och övrig tandkirurgi.
Lena och Jahan finns hos oss 1 dag varannan vecka
telefon 0155/21 20 90

Vad är en visdomstand?

Visdomstanden är den sista tanden som bildas och kallas så därför att den bryter fram i slutet av tonåren eller under 20-årsåldern. Från att ha 28 tänder ska nu plats skapas för ytterligare fyra stycken. Många gånger är käkarna på den moderna människan inte tillräckligt stora för att få plats med fyra extra tänder. Därför ställer visdomstanden till med mer problem än någon annan tand.

Retinerad visdomstand

När en tand hindras från att växa fram blir den retinerad. Det kan bero på att visdomstanden har ett felaktigt läge och växer mot granntanden eller att plats saknas och andra tänder blockerar vägen. Detta gör att visdomstanden endast kan komma fram delvis eller ibland helt stanna kvar omgiven av ben.

Problem

När visdomstanden bryter genom tandköttet uppstår nästan alltid värk, svullnad och feber. Dessa besvär kan återkomma flera gånger så länge tanden endast kommer upp delvis.Visdomstanden är då svår att göra ren där den ligger längst bak oftast täckt av tandkött. Infektionsrisken är stor då bakteriebeläggningarna inte kan borstas bort och karies lätt utvecklas, både i visdomstanden och i granntanden. En lokal infektion kan lätt spridas.

Dolda problem

Kring visdomständer kan cystor utvecklas utan några som helst symptom. Först när cystan blir infekterad uppstår värk ock svullnad. Trots att en visdomstand aldrig har kommit fram kan den skadas av karies under tandköttet.

Inte bara ungdomsproblem

Besvär från visdomständer kan även drabba den äldre patienten. Hos unga patienter är rötterna inte färdigutvecklade och käkbenet mjukt-elastiskt. En gammal patient har längre rötter och käkbenet är hårdare. Det är därför lättare att avlägsna visdomständer hos ungdomar.

När bör operation ske?

Visdomstanden bör avlägsnas om den orsakat besvär, är skadad eller skadar tanden framför.
I många fall lämnas visdomständer som ligger djupt i käken och som inte bedöms ge framtida besvär. Tandläkaren avgör från fall till fall om ett ingrepp bör se.

Operation av visdomstand

Ett ingrepp utförs i lokalbedövning,ibland i kombination med sk premedicinering. Sterila instrument, operationshandskar och sterila dukar används vid varje ingrepp, som utförs på skonsammast möjliga sätt för att inte skada vävnad.
Om visdomstanden ligger helt eller delvis under tandköttet måste vävnaden vikas åt sidan för att kunna inspekteras. Om ben täcker tanden kan det bli nödvändigt att slipa bort detta. I de fall tanden är inklämd och rötterna krokiga, delas tanden i flera delar och avlägsnas. Ingreppet avslutas med att vävnaden läggs tillbaka och fästes med stygn, som upplöses efter 7-10 dagar och därför inte behöver tas bort.

Efter operation

• Bit på en kompress minst en timme så att blodet i operationsområdet hinner levra sig och bilda en propp. Sitt eller halvligg och var i stillhet.
• Kyl op området med kylklampar. Detta minskar en eventuell svullnad.
• Förebygg värk. Tag värktabletter innan bedövningen släppt. Följ ordinationen och tag tabletter regelbundet. Vänta inte tills värken ökat.
• När blödningen helt upphört kan du skölja med ljummet vatten med lite salt i. Borsta tänderna utom i op området. Bakteriedödande sköljmedel kan användas under högst en vecka.
• Soppor och mjuka mat är bra de första två-tre dygnen för att inte störa läkningen

Symptom som kan uppträda efter ett ingrepp

Svullnad
En svullnad av varierande grad uppstår nästan alltid och är som störst dygn 1-3 för att sedan avta.
En svullnad, som först minskar och senare ökar efter ett par dygn, kan vara tecken på en infektion. Feber
De första dygnen efter ett ingrepp kan kropps- temperaturen vara lätt förhöjd. Frysningar under det första dygnet är vanliga och detta är inte tecken på en infektion.
Infektion
I munnen finns många bakterier och ibland kan en infektion ske, vanligen efter tre dygn. Detta märks genom att en svullnad ökar och att värk och feber tillstöter. Varsmak kan också vara ett tecken på infektion. Kontakta Din tandläkare för behandling.
Värk
När bedövningen släpper kan värk uppstå. Tag de värktabletter som rekommenderats regelbundet och gör inte uppehåll. Värk skall förebryggas. En typ av värk -alveolit- kan plötsligt uppstå 3-5 dygn efter ingreppet och är inte förenad med svullnad.
Den beror på en störning i benets läkning och är ingen infektion. Om smärtan är intensiv, behandlas den effektivast av din tandläkare med inlägg.
Gapningssvårigheter
Svullnaden påverkar tugg-och svalgmuskulatur, som ger stelhet och svårt att gapa. Börja mjuka upp musklerna försiktigt när svullnaden lagt sig. Normal gapförmåga kommer alltid tillbaka sakta.
Blåmärke
En blödning under huden påverkar inte läkningen och försvinner sakta under färgskiftning till gult.
Nervpåverkan
Ibland ligger visdomstanden i underkäken i närheten av den nerv som löper i en kanal i benet. Trots att ingreppet sker ganska långt från nerven kan den påverkas med känselsförändring i underläppen som följd. Vanligtvis återfår nerven sin normala funktion efter några veckor - månader.